ALTA'2011. PAŽANGIOS MOKYMOSI TECHNOLOGIJOS

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ALTA'2011 „Pažangios mokymosi technologijos“.  Konferencijos pradžia 2011 m. spalio 27-28 d. adresu  Laisvės alėja 79 (Kauno viešbutis), Kaunas.

Tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, suburti diskusijai įvairių sričių atstovus, t.y. mokytojus, dėstytojus, bendruomenių atstovus, mokslininkus ir verslininkus aptarti IKT kompetencijų svarbą švietimo ir profesinėje veikloje.  

Konferencijos temos:

  • Inovatyvus mokymasis visą gyvenimą: socialinės priemonės ir tinklai, esminių gebėjimų ugdymas, mokymosi bendruomenės;

  • E. švietimas: atviri mokymosi šaltiniai, mokymo ir mokymosi metodologijos, nauji mokymo/mokymosi modeliai, bendradarbiavimas ir veiklomis grįstas mokymasis, kokybės užtikrinimas;

  • Inovacijos ir tyrimai: Žiniatinklis 2.0 ir Žiniatinklis 3.0, mobilių technologijų taikymas mokyme, mokslo ir verslo bendradarbiavimas;

  • Gerosios praktikos pavyzdžiai:  tarptautinio bendradarbiavimo patirtis, projektų rezultatai ir išvados, atvejai. 

ALTA'2011 konferencija - kasmetinė, tarptautinė konferencija, kurioje pristatomi ne tik projekto rezultatai, bet žymiai platesnis požiūris į e. švietimą. Pranešimai  - lietuvių ir anglų kalbomis.

Sesijų įrašai